Søk om kort

Søk om DNB Corporate Mastercard. Velg kort med privat- eller firmaansvar.

Firmakort med firmaansvar

  • Bedriften kredittvurderes og er ansvarlig for betaling av faktura.
  • Krav om 2 års regnskap, alternativt garanti fra morselskap i Norge.
  • Søknaden signeres med Prokurists (daglig leders) personlige BankID.
  • Årspris kr 350
  • Før du går videre til søknaden, anbefaler vi at du har følgende tilgjengelig: BankID, informasjon om reell(e) eier(e) og fil som viser eierstruktur (for opplasting)

SØK NÅ

Firmakort med privat ansvar

  • Du som kortsøker kredittvurderes og er selv ansvarlig for betaling av faktura.
  • Papirfakturagebyr kr 35 (eFaktura kan bestilles i din nettbank)
  • Årspris kr 395

SØK NÅ